• Home
 • Załóż konto

1Zanim założysz konto

Sprawdź wymagania oraz dokumenty jakie należy przedstawić aby przystąpić do programu Kutnowska Karta Mieszkańca i wyrobić kartę. Jeśli spełniasz wymogi programu, zaznacz twierdząco co najmniej jedną z poniższych odpowiedzi, przejdź dalej i "załóż konto".
Jeśli nie spełniasz żadnego z poniższych kryteriów, nie jesteś uprawniony do przystąpienia do programu Kutnowskiej Karty Mieszkańca. Jeśli mimo to, mieszkasz w Kutnie i chciałbyś dołączyć do programu rozważ np. zameldowanie w Naszym Mieście. 
 
 • Jestem zameldowany na terenie Miasta Kutno, na pobyt stały lub czasowy (pow. 12 m-cy) ?
  Jeśli jesteś zameldowany w Kutnie, to na podstawie danych (m.in. imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania) podanych przez Ciebie w dalszych krokach rejestracji sprawdzimy ich poprawność.
  Co do zasady, do rejestracji w programie nie będą wymagane żadne dodatkowe dokumenty. Jeśli jednak meldowałeś w Kutnie się w ostatnich tygodniach, to możesz być poproszony o kopię zaświadczenia zameldowaniu. 
  Pamiętaj! W przypadku osób wnioskujących o KKM na podstawie zameldowania na pobyt czasowy, wymagana jest minimum 12-miesięczna ważność meldunku czasowego na terenie Kutna w momencie składania wniosku.
 • Rozliczam się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Kutnie oraz deklaruję w zeznaniu podatkowym, że miejscem zamieszkania jest Miasto Kutno.
  Do weryfikacji konieczne będzie dołączenie:
  • kopii pierwszej strony PIT 36 lub 37 lub 40A, wraz z opatrzoną pieczątką wpływu Urzędu Skarbowego w Kutnie lub z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (UPO) z bieżącego roku podatkowego (np. bieżący rok deklaracji podatkowej oznacza rok aktualnie dostępnej deklaracji podatkowej. Przykładowo: w 2024 roku należy przedstawić deklarację za rok 2023, w tym do końca marca 2024 można przedstawić deklarację również za rok 2022), lub
  • kopii pierwszej strony PIT 11A, w przypadku emerytów i rencistów, lub
  • kopii pierwszej strony PIT 11 z podanym adresem zamieszkania na terenie Miasta Kutno, w przypadku osób do 26 roku życia, korzystających z tzw. ulgi „Bez PIT dla młodych”, lub
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w Kutnie (z podanym adresem zamieszkania na terenie Miasta).
 • Rozliczam się z podatku rolnego w Kutnie z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
  W przypadku osoby rozliczającej podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie Kutna - kopia decyzji w sprawie wysokości podatku rolnego za dany rok lub zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego.