• Home
 • Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności karta.kutno.pl

Operator zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej karta.kutno.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje i dane kontaktowe

Zgłaszanie uwag i wniosków:
 • E-mail: m.kostrzewa@um.kutno.pl
 • Telefon: +48 24 253 11 23

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miasta Kutno

Budynek, przy placu Marsz. J. Piłsudskiego 18 w Kutnie, w którym siedzibę ma Urząd Miasta Kutno składa się z trzech skrzydeł:

 • budynku głównego zlokalizowanego przy placu Marsz. J. Piłsudskiego,
 • skrzydła przy ulicy Sienkiewicza,
 • skrzydła zlokalizowanego przy ul. Podrzecznej.

 

Budynek główny zlokalizowany przy placu Marsz. J. Piłsudskiego jest obiektem pięciokondygnacyjnym: piwnice wykorzystywane są jako archiwa i garaże, parter, pierwsze piętro, drugie piętro i część poddasza zostały przeznaczone na pomieszczenia biurowe a druga część poddasza stanowi strych nieużytkowy. Skrzydła przy ul. Sienkiewicza i ul. Podrzecznej posiadają trzy kondygnacje: pierwsza kondygnacja znajduje się na poziomie piwnic budynku głównego a trzecia odpowiednio na poziomie +02 budynku głównego. Wszystkie kondygnacje wykorzystywane są na pomieszczenia biurowe. Wszystkie skrzydła połączone są głównymi korytarzami. Różnice poziomów kondygnacji w poszczególnych skrzydłach wynikają z dużego pochylenia terenu.

Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową zapewnione jest poprzez istniejącą pochylnie zlokalizowaną przy wejściu głównym Urzędu Miasta Kutno. Główne drzwi dwuskrzydłowe widoczne na tle fasady są rozsuwane i otwierają się automatycznie.

Przed budynkiem od strony placu Marsz. J. Piłsudskiego wyznaczone jest odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Dojazd z miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą po chodniku. W holu skrzydła głównego, tuż przy głównym wejściu zlokalizowana jest winda umożliwiająca swobodne poruszanie się po pięciokondygnacyjnym obiekcie. Ponadto ze względu na duży spadek terenu od ulicy Sienkiewicza, we wschodnim skrzydle urzędu znajdują się drzwi przesuwne umożliwiające osobą niepełnosprawnym skorzystanie z platformy wewnętrznej. Rozsunięcie drzwi następuje po wciśnięciu przycisku na panelu domofonu zamontowanego na elewacji budynku. Dzięki windzie oraz platformie wewnętrznej zapewniony jest bezpieczny i swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń magistratu.

Toaleta na poziomie ±00 jest dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Informacja o lokalizacji komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kutno wyświetlana jest na ekranie skierowanym na wprost drzwi głównych. Umiejscowienie wydziałów oraz pracowników znajduje się na tabliczkach informacyjnych przy drzwiach.  

Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. W budynku nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na zewnątrz i wewnątrz budynku są zastosowane oznaczenia kontrastowe schodów. System alarmowy jest wizualny i głosowy.

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kutnie

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego, dawniej „DOM DOKTORA” - WILLA DR TROCZEWSKIEGO, zlokalizowany przy ul. 29 Listopada 4 w Kutnie jest obiektem trzykondygnacyjnym. Biuro obsługi klienta, poczekalnia biura obsługi klienta, sala ślubów, pomieszczenie pomocnicze sali ślubów oraz poczekalnia dla pary młodej i gości znajduje się na parterze budynku. Wszystkie wejścia oraz przejścia w obrębie poruszania się petentów są bezprogowe. W budynku znajdują się również trzy pomieszczenia biurowe na pierwszym piętrze oraz szatnia zlokalizowana w piwnicy. Toaleta na parterze jest dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową zapewniony jest poprzez istniejącą pochylnię podzieloną jednym spocznikiem zlokalizowaną przy wejściu północno-zachodnim. Przed budynkiem wyznaczone są odpowiednio oznakowane i bezpłatne dwa miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Teren jest ogrodzony, obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywa się zjazdem publicznym z ul. 29 Listopada.

Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.  W budynku nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku są zastosowane oznaczenia kontrastowe schodów. System alarmowy jest wizualny i głosowy.