Muzeum Pałac Saski

Pl. Piłsudskiego 20, 99-300 Kutno
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Muzeum Pałac Saski


  • Dostosowany

Nawiguj z Google

Opis

Pałac podróżny zwany pałacem pocztowym króla Augusta III wzniesiono w 1750 roku jako jeden z elementów wielkiego przedsięwzięcia budowy nowego traktu łączącego dwie stolice Drezno i Warszawę. Pałac zaprojektowano w duchu saskiego baroku drezdeńskiego według projektu Johana Martina Waltera.

Pałac Saski w Kutnie to jeden z najważniejszych zabytków architektury drewnianej regionu łódzkiego, to niepowtarzalny świecki budynek o konstrukcji szachulcowej cenny dla szeroko pojętej kultury polskiej, jak i europejskiej. To jedyna architektoniczna pozostałość po czasach unii polsko-saskiej i budynkach powstałych na polecenie króla Augusta III, będących jego prywatną własnością. To zabytek stanowiący pomnik jednego króla łączącego dwa państwa i dwie kultury pod jednym berłem.

W wyniku pożaru, jaki miał miejsce 19 stycznia 2003 roku, znaczna część obiektu uległa zniszczeniu. Aby przywrócić pałacowi dawną świetność, Miasto Kutno kontynuowało złożony proces regulowania stanu prawnego nieruchomości. Ostatecznie w czerwcu 2011 roku samorząd miejski stał się jedynym właścicielem. To umożliwiło rozpoczęcie prac archeologicznych, badawczych i koncepcyjnych, mających na celu rewaloryzację kompleksu. W 2017 roku wyłoniono pracownię projektową, która opracowała kompletną wielobranżową dokumentację projektową. W 2019 rozpoczęto prace budowlane, które prowadzono w okresie od 28 marca 2019 roku do 28 listopada 2022 roku.

Zakres prac obejmował:
– rozbudowę, remont, przebudowę i częściową odbudowę Pałacu Saskiego,
– remont i przebudowę budynku Ratusza Miejskiego,
– budowę pawilonu ekspozycyjnego,
– budowę łącznika północnego – ekspozycyjnego, łącznika wschodniego – wejściowego oraz łącznika podziemnego,
– wykonanie przyłączy sieciowych dla wszystkich wymienionych obiektów oraz zagospodarowanie terenu.

Wszystkie prace budowlane przy zabytku realizowane były pod nadzorem służb konserwatorskich tj. kierownika prac konserwatorskich, inspektora nadzoru konserwatorskiego i akceptowane przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Architektura jest w trakcie przystosowywania dla osób niepełnosprawnych